Prisvinnere

 

default_top

 

AKUTTPSYKIATRIPRISEN 2018

 

 

Akuttpsykiatriprisen deles årlig til en eller flere personer som med sitt arbeid har bidratt med noe særegent som gjør en forskjell.

Akuttpsykiatriprisen er først og fremst en heder til en verdig vinner, og består av et oljemaleri, et diplom og en sjekk på 10.000 kr. I tillegg inviteres årets vinner til å presentere prosjektet ved neste års konferanse.

Akuttpsykiatriprisen 2018 går til prosjektet «Velg å leve».
I en tid med økt fokus på risikovurderinger og forventninger til at helsetjenesten skal kunne forutse hendelser, tenker dette prosjektet annerledes og nyskapende i et vanskelig og alvorlig område.
Svært mange av de som tar sitt eget liv, har aldri vært i kontakt med psykisk helsehjelp i kommune eller spesialisthelsetjeneste. Dette er bakgrunnen for at «Velg å leve» retter sin oppmerksomhet ut mot hele befolkningen. Prosjektet har ingen å miste, og jobber for å redusere selvmord og selvmordsforsøk i Rogaland. Nettopp det at målgruppen strekker seg utover helseforetakenes pasientpopulasjon og har fokus på befolkningen, gjør prosjektet unikt og det forebyggende potensialet desto større.

“Velg å leve” er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger og Helse Fonna opprettet i 2013. Over tid er det drevet bredt med opplysning og forebygging direkte ut til befolkningen. Hvert år har er det gjort en målrettet innsats for ulike risikogrupper basert på alder eller livssituasjon. I 2016 var det eldre over 67 som var målgruppen, i 2017 menn i alderen 45- 64, mens i 2018 er målgruppen unge personer 15 til 24 år.

«Velg å leve» har etablert et solid samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste, og involverer også viktige aktører som Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE, Kirkens SOS og RVTS Vest i tillegg Mental helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Med budskapet «Det er ikke farlig å snakke om selvmord» angis tonen som en invitasjon å snakke om det de fleste av oss er veldig redd for. Et enkelt og konkret språk øker trygghet, demper skamfølelse og fremmer åpenhet. Informasjon og opplysningsarbeidet utmerker proaktivt og kreativt. Det er satset gjennom utradisjonelle kanaler med et særskilt fokus på enkle og forebyggende tiltak. Hvordan kan man være god støtte for en venn som har tanker om å avslutte livet sitt? Hvilke spørsmål er det lurt å stille når man er bekymret for en kollega? Hvor er det hjelp å få?

«Velg å leve» driver bredt opplysningsarbeid på nye måter. Informasjon og undervisningsmateriell er spesialdesignet for fastleger, helsesøstre og kommunehelsetjenesten, lærere, pårørende, og den som selv er i en svært krevende tid og har tanker om å avslutte sitt liv.
«Velg å leve» gir konkrete råd om hva man kan gjøre som venn eller kollega, og samtidig er undervisning til helsetjenesten i kommunene også en sentral del av prosjektet. Prosjektet markedsfører også en egen rådgivningstelefon hvor hvem som helst kan ta kontakt for å snakke med kvalifisert helsepersonell.
«Velg å leve» har elementer av informasjons- og forebyggingstiltak som er forankret i befolkningen og i kommunene. Prosjektet viser vei dit hjelpen finnes, også i spesialisthelsetjenesten.

Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri har kommet frem til at «Velg å leve» er en verdig vinner av årets pris for enestående innsats i selvmordsforebyggende arbeid.

 

Forskningsartikkelprisen 2017

 

Beste artikkel er valgt til å være:

Akuttpris 2017
Juryen har fått tilsendt 15 artikler til vurdering. Disse artiklene dekker et bredt spekter av problemstillinger innen akuttpsykiatrien. Arbeidene har vært av gjennomgående god kvalitet, og det har vært et interessant arbeid å lese disse. Som tidligere har jurymedlemmene vært ansett som inhabile i forhold til vurdering av artikler de er medforfattere på eller på annen måte har vært involvert i arbeidet med.
Juryen har bestått av Anne Engum, NTNU, Oddbjørn Hove, Helse Fonna og Sara Germans Selvik, Helse Nord-Trønderlag, NTNU. Oddbjørn Hove har vært leder for komiteen.

Beste artikkel er valgt til å være:
Tanum L, Solli KK, Latif ZE, Benth JS, Opheim A, Sharma-Haase K, Krajci P, Kunøe N
Effectiveness of Injectable Extended-Release Naltrexone vs Daily Buprenorphine-Naloxone for Opioid Dependence: A Randomized Clinical Noninferiority Trial. JAMA Psychiatry. 2017 Dec 1;74(12):1197-1205

Opiatavhengighet er forbundet med høy dødlighet, polydrug bruk og risiko for alvorlige infeksjoner som HIV og hepatitt. De to vanligste behandlingsformene brukt i dag er på hver sin måte forbundent med utfordringer; medikamentell behandling med daglig administrasjon er forbundet med opprettholdelse av opiatavhengighet og medikamentfri behandling forbundet med tilbakefallsrisiko og overdose. Intramuskulær injeksjon av extended-release naltrexone er et alternativ uten misbrukspotensiale og gir bedre beskyttelse mot tilbakefall til opiatmisbruk.

159 personer med opiatavhengighet ble randomisert til enten extended-release naltrexone eller buprenorphine-naloxone behandling. Av disse gjennomført 105 pasienter 12 uker behandling. Studien viste at extended-release naltrexone er like effektiv og trygg som tradisjonell medikamentell behandling for opiatavhengighet. Resultatene fra denne særdeles vel gjennomførte studien gir føring er for daglig praksis.
Dette er en multisenter studie som introduserer et nytt behandlingsalternativ for pasienter med opiatavhengighet, med solid metodikk og publisert i et tidskrift med høy impact factor og også referert til under spalten «What’s new in psychiatry» i UptoDate