Program

default_top

Klikk på fanene under for å få opp program for de ulike dagene.

 

Onsdag 5. februarTorsdag 6. februarFredag 7. februar

Akuttpsykiatrisk forskningsseminar

12.00 – 17.00    Program Kommer snart

 

Akuttpsykiatrikonferansen

Torsdag 6. februar
08.00 Registrering
09.30 Åpning v/ leder for NFAP, Karoline Lindquist
09.40 Akutt arbeidsglede v/ Jan-Martin Berge
10.10  Extreme challenges v/ Tuva Langjord
10.30 Etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern. Kan de ha betydning for møtet med mennesker i sårbare livssituasjoner og gjennomføring av tvang? V/ Marit Helene Hem
10.50 Prisutdeling
11.00 Kaffepause
11.20 Mentaliseringsbasert miljøterapi v/ Finn Skårderud og Bente Sommerfelt
11.50 Akuttpsykiatriprisen 2019. Ser du hvor jeg ser fra? Kunnskap i utvikling v/Astrid Weber
12.10 Lunsj
13.10 Hva vet vi – og hva vet vi ikke – om dem som tvangsinnlegges? V/ Trond Hatling
13.30 Vold og aggresjon som fenomen og avmakt som grunnleggende forståelsesramme v/Ole Greger Lillevik
13.50  Selvmord i TSB – En nasjonal registerstudie? V/Fredrik Walby og Martin Myhre

14.20 Kaffepause

14.40 – 15.40 Parallelle sesjoner A
A1  Belastninger og sekundærtraumatisering i møte med vold på jobben v/ Ole Greger Lillevik
A2  Alvorlig psykisk sykdom eller adferdsforstyrrelse? Vurdering av pasienter med utviklingshemmning/ autisme v/ Tonje Elgsås og Amra Delic-Teskeredzic
A3 Motoverføring i akuttpsykiatri v/ Sharam Shayghani
A4 Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell v/Marit Helene Hem
A5 ) Hjelpere i mellomrommet – betydningen av tillit, Tromsø ACT v/ Ingvill Johansen, Trine Pettersen og Lisa Eidsmo

15.40 Kaffepause

15.30-16.30 Parallelle sesjoner B
B1 Mentaliseringsbasert miljøterapi v/ Finn Skårderud og Bente Sommerfelt
B2 Portvaktsfunksjon og vurderingskompetanse i front, Akutt ambulant team Haugaland DPS v/ Arne Lundquist
B3 Utgår
B4 Skal vi hjelpe barna også? Barn som pårørende på akuttpost. Hva er vi pålagt, hva er mulig og hva sier barn og foreldre v/ Nina Lien Osen
B5 Psykisk utviklingshemming og samtidig rusmiddelavhengighet v/ Kirsten Braatveit

19.30 Aperitif og festmiddag

Akuttpsykiatrikonferansen

Fredag 7. februar
09.00 Et pusterom v/ Else Kåss Furuseth
09.20 Sjelelige jordskjelv – hva gjør vi akutt? V/ Atle Dyregrov
09.50 Artikkelprisen 2019
10.10 Tvangsbegrensningsloven (NOU 2019:14) – Konsekvenser for akuttpsykiatrien v/ Bjørn Henning Østenstad
10.40 Kunnskapsgrunnlaget for tvangsmedisinering – slik eg ser det v/ Trond Aarre
11.00 Kaffepause og utsjekk

11.20 – 12.20 Parallelle sesjoner C
C1 Traumatiske kriser – emosjonell førstehjelp v/ Atle Dyregrov
C2 Ledelsesforankrede dialogmøter som tvangsreduserende tiltak: erfaringer med utviklingsarbeid som inkluderer tvangserfarere v/ Marthe Carina Hansen, Siv-Hege Fagerheim og Astrid Weber
C3 Drøfting av kunnskapsgrunnlaget for bruk av antipsykotika v/ Trond Aarre, Torhild Torjissen Hovdal og Siren Hoven
C4 Komplisert sorg  v/ Lars Mehlum
C5 Utredning og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser v/ Monica Mølnvik

12.20 kaffepause

12.40 Sint gamlefar på akuttavdelingen – når gode råd er dyre v/ Dagfinn Green

13.10 Takk for nå – og velkommen tilbake i 2021

13.20 Lunsj