Program

default_top

Klikk på fanene under for å få opp program for de ulike dagene.

 

Onsdag 6. februarTorsdag 7. februarFredag 8. februar

Akuttpsykiatrisk forskningsseminar

12.00    Velkommen

12.10    Selvmord ved diagnostisert personlighetsforstyrrelse 2008 – 2016; En registerstudie v/ Fredrik A. Walby

12.50    Den lyttende terapeuten i møte med den selvmordsnære pasienten v/ Kristin Østlie

13.20    pause

13.40    Implementering av motiverende intervju i to akuttposter Østmarka 2015. Måling av pasienttilfredshet før og etter v/ Kåre Sivertsen

14.10    Prisutdeling

14.30    Måle opplevd tvang – hvordan og hvorfor v/ Olav Nyttingnes

15.00    Examination of a new, multidimensional instrument for the assessment of acute suicide risk v/ Karina Høyen

15.30    pause

15.50   Correlates and adverse outcomes in a spectrum of eating disorders in male and female populations v/ Trine Tetli Eik-Nes

16.20   Extreme challenges: psychatric inpatiens with severe self-harm: a national screening investigation v/ Elfrida H. Kvarstein

17.00   Avslutning

Akuttpsykiatrikonferansen

Program
Torsdag 7. februar
08.00 Registrering
09.30 Åpning v/ leder for NFAP Espen Gade Rolland.
09.40 Det eksisterende mennesket. Hva bringer eksistensen med seg av utfordringer? Om mening, angst og håpløshet v/ Einar Øverenget.
10.00 Retten til å bestemme selv – menneskerettigheter og psykisk helsevern v/Heidi Wittrup Djup.
10.20 Langtidsvirkende naltrekson versus suboksone som behandling for opioid avhengighet. En randomisert studie v/ Lars Tanum
10.40 I medienes søkelys: Hva skjer når pressen gransker helsepersonell og-tjenester v/ Kim Edgar Karlsen.
11.00 Kaffepause
11.20 Hvor vil vi? – Å våge og se alternativ til tvang v/ Git-Marie Ejneborn-Looi.
11.50 Prisutdeling
12.00 Et nevropsykologisk perspektiv på samtykkekompetanse v/Merete Glenne Øie.
12.20 Selvmord i psykisk helsevern – Hva kan vi gjøre? v/ Fredrik A. Walby
12.40 Røverdatter v/ Sofie Haugan.
13.00 Lunsj

14.00 – 15.00 Parallelle sesjoner A
A1 Nevropsykologiske vansker ved psykiske lidelser og rus; hvordan forstå og legge til rette for vanskene? v/ Merete Glenne Øie.
A2 DBT: Systematisk behandling når krisene står i kø v/ Anita Tørrmoen.
A3 Psykisk helsetjeneste som en reflekterende praksis v/ Git-Marie Ejneborn Looi.
A4 Simulering – learning by doing v/ Tatiana Penzo.
A5 Samhandling akutt ambulant team og akuttpost: redusert bruk av tvang v/Arne Thomas Lundquist og Kenneth Hovda.

15.00 Kaffepause

15.30-16.30 Parallelle sesjoner B
B1 Hvordan mestre kritisk medieomtale? Betydningen av kollegastøtte og ledelse v/Kim Edgar Karlsen.
B2 «3 mot 1 er feigt!» – Opplevd tvang i akutt psykisk helsevern v/Hanna Mantila.
B3 Åpen dialog bak lukkede dører – erfaringer med nettverksmøter v/ Jorunn Sørgård
B4 Symptomer på «the suicidal crisis syndrome»- vurdering og behandling v/ Astrid Prestmo og Karina Høyen.
B5 Opplevd tvang – Hvordan forstår vi, forholder oss til, og reduserer v/ Olav Nyttingnes.

16.45 Visning av filmen Røverdatter (1 t 25 min).

20.00 Konferansemiddag. Toastmaster Dag Magne Torland, vernepleier akuttposten Haugesund sykehus.

Akuttpsykiatrikonferansen

Fredag 8. februar
09.00 Akuttpsykiatrisk behandling for rusavhengige v/ Morten A Brodahl
09.20 Pasienters erfaring med døgnopphold innen psykisk helsevern – Folkehelseinstituttets PasOpp rapport v/ Hilde Hestad Iversen.
09.40 Hvordan kan vi forstå ulike dissosiative symptomer i krise? Og hva kan være til hjelp? v/ Ingunn Holbæk og Monica Amundlien Bruer.
10.10 Den tvangsinnlagte pasient, hvem «fanger» dem opp, og hvorfor blir de innlagt v/ Ketil Røtvold.

10.30 Kaffepause og utsjekk

11.00 – 12.00 Parallelle sesjoner C
C1 Hva hjelper sett fra brukers perspektiv v/ Solveig Bartun Rob
C2 Den forvirrede pasienten på akuttavdelingen – hvor skal den være, hva må vi gjøre? v/ Dagfinn Green.
C3 Migrasjonsutfordringer i møte med norsk behandlingskultur i en akuttpsykiatrisk setting v/ Espen Freng.
C4 Psykologiske dynamikker bak selvskading: forståelse og håndtering i akuttpsykiatrien v/ Anita Moe.
C5 Virker ikke-medikamentell søvnbehandling på søvnvansker hos mennesker med bipolar lidelse? Funn fra behandlingsstudien «SLEEP-BP»: Søvnbehandling i stabil fase av bipolar lidelse v/ Mette Kvisten Steinan og Karoline Krane-Gartiser.
12.00 Lunsj
13.00 Velg å leve. Selvmordsforebygging på Vestlandet v/ Marit Helgeland Marvik og Sveinung Dybvig

13.20 Tvang farger hverdagen – pasienterfaringer med TUD i egen hverdag v/ Bjørn Stensrud.
13.40 VAP. Veilederen i akuttpsykiatrien v/ Marianne Sofie Kvamsdal og Guro Bræin-Kjellvik.
14.00 Pårørendes erfaringer og rolle ved tvangsbruk i akutt psykisk helsevern v/ Helge Hjort.
14.20 Akuttavdelingene i Norge – Utviklingstrekk og utfordringer gjennom nesten 40 år v/ Svein Friis.
14.45 Takk for nå – og velkommen tilbake!