Kenneth Hovda

Kenneth Hovda er psykiatrisk sykepleier og leder av akuttpost Haugesund Sykehus, Helse Fonna HF.