Velkommen

toppakutt


KJÆRE KOLLEGAER

Velkommen til den 15. nasjonale konferanse i
akuttpsykiatri!

Konferansen ble etablert med den hensikt å være fagfolkets egen konferanse og har utviklet seg til å bli den viktigste tverrfaglige møteplassen innen akuttpsykiatrifeltet, med oppunder fem hundre deltakere siste år. Dette vitner om stor aktivitet og entusiasme innen faget vårt! Interesserte og engasjerte kolleger bidrar på konferansene både som foredragsholdere, innledere og deltakere. På den måten gir de alle sitt bidrag til fagets vekst gjennom økt kunnskap, refleksjoner og diskusjoner i en tverrfaglig ramme, godt forankret i den akuttpsykiatriske hverdag.

Det er med stor glede vi presenterer årets program for dere. Temaene representerer noe av mangfoldet i de kliniske utfordringene vi står overfor i vårt daglige virke. Bidragene kommer i form av plenums– og parallellsesjoner fra en rekke ulike fagmiljøer, og vi håper de vil bidra som grunnlag for aktiv diskusjon.

Forskning er en viktig forutsetning for fagutvikling og de siste årene har vi hatt akuttpsykiatrisk forskningsseminar i forkant av konferansen. Ulike fagmiljø fra hele landet får her anledning til å presentere bredden i sine forskningsprosjekt.
Målsetningen vår er å bidra til akuttpsykiatrifagets stadige utvikling, både i dybde og bredde. Styret oppfordrer også fagmiljøene til å foreslå kandidater til akuttpsykiatriprisen. Slik kan vi synliggjøre og oppmuntre til innsats i akuttpsykiatrifaget fremover!

Gaute H. Nilsen
Leder, Nasjonalt forum for Akuttpsykiatri


 Meld deg på Akuttpsykiatrikonferansen 2017 nå
Til påmelding!