Velkommen

toppakutt


Kjære kollegaer.

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) ble opprettet i 2002 som en oppfølging til ”Gjennombruddsprosjektet i akuttpsykiatri”. NFAP har som formål å arrangere den årlige Akuttpsykiatrikonferansen, og i 2017 vil den 16. konferansen i rekken bli realisert. Konferansen har etter hvert utviklet seg til å bli en av de viktigste tverrfaglige møteplassene for helsepersonell som jobber innen akuttpsykiatri, og tiltrekker seg årlig omkring 500 deltakere fra hele landet. NFAPs styre er sammensatt av representanter fra Norsk Psykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, og bredden skal gjenspeiles i programmet. Nytt av året er et tettere samarbeid med brukerorganisasjoner og erfaringskompetanse, hvor programmet er utarbeidet med innspill fra representanter fra BrukerRop.

I forkant av konferansen avholder vi akuttpsykiatrisk forskningsseminar hvor ulike fagmiljø fra hele landet får anledning til å presentere bredden i sine forskningsprosjekt. Forskning er en viktig forutsetning for faglig utvikling, og vår målsetning er blant annet å bidra til fokus på fagets stadige utvikling, samt å fremheve ny kunnskap som genereres omkring i Norge. I forbindelse med forskningsseminaret deler vi ut pris for årets forskningsartikkel, hvor en egen komite bidrar med vurderingen av artiklene.

Hvert år deler vi også ut akuttpsykiatriprisen, som går til en person eller til et miljø som særlig har fremmet innsatsen innen akuttpsykiatri. Styret imøteser gjerne innspill på kandidater til prisen.  

 

Velkommen til konferanse!

Espen Gade Rolland

Leder, Nasjonalt forum for akuttpsykiatri