Velkommen

toppakutt


Kjære alle kollegaer

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri har gleden av å invitere til den 16. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri!

Den første nasjonale konferansen ble gjennomført i 2002 som en direkte oppfølging av «gjennombruddsprosjektet i akuttpsykiatri». Konferansen har etter hvert utviklet seg til å bli en av de viktigste tverrfaglige møteplassene for helsepersonell som jobber innen akuttpsykiatri, og tiltrekker seg årlig omkring 500 deltakere fra hele landet. Deltakerne representerer hverdagen i norsk akuttpsykiatri, de har ofte sitt daglige virke innen en av de mange ulike delene i akuttpsykiatrien, fra lukkede akuttposter til DPS og ambulante team. Fra 2017 skal kommunene ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp til mennesker med psykisk helse- og/eller rusproblemer. Det blir spennende å følge denne utviklingen og samspillet med de andre nivåene i helsetjenesten.

Mange bidrar til at konferansen skal holde et høyt faglig nivå, blant annet som foredragsholdere, innledere og deltakere. Nytt av året er et samarbeid med brukerorganisasjoner og erfaringskompetanse, hvor programmet er utarbeidet med innspill fra representanter i BrukerRop. På den måten gir alle sitt bidrag til fagets vekst gjennom økt kunnskap, refleksjoner og diskusjoner i en tverrfaglig ramme, godt forankret i den akuttpsykiatriske hverdag.

I forkant av konferansen avholder vi akuttpsykiatrisk forskningsseminar hvor ulike fagmiljø fra hele landet får anledning til å presentere bredden i sine forskningsprosjekt. Vår målsetning er å fokusere på den faglige utviklingen som forskning skaper, samt å fremheve ny kunnskap fra hele landet.

Det er med stor glede vi presenterer årets program for dere. Bidragene kommer i form av plenums– og parallellsesjoner fra en rekke ulike fagmiljøer, og vi håper de vil bidra som grunnlag for aktiv diskusjon.

Velkommen!

Espen Gade Rolland
Leder, Nasjonalt forum for akuttpsykiatri